Vadovas Suaugusiųjų švietėjams

…Vadovą sudaro 4 moduliai, kurių kiekviename pateikiama teorinė ir praktinė medžiaga. Kiekvieną modulį papildo klausimai refleksijai, „ledlaužiai“ ir dvi praktinės užduotys. Klausimai yra skirti žinių patikrinimui. „Ledlaužiai“ – tai žaidimai, skirti dalyviams suaktyvinti, dėmesiui sutelkti, energijai padidinti. Praktinės užduotys yra skirtos moduliuose pateiktos teorinės medžiagos įtvirtinimui…

Programa

Mokymo(si) programa „Padėkime vyrsnio amžiaus žmonėms tapti savanoriais. Ką suaugusiųjų švietėjai turi žinoti apie savanorius ir savanorystę? yra skirta suaugusiųjų švietėjams praktikams, siekiantiems patobulinti profesines kompetencijas suaugusiųjų švietimo organizavimo ir vyresnio amžiaus asmenų savanorystės skatinimo srityse.