Apie projektą

Projektas „Eikite pirmyn, siekite tikslų ir gaukite apdovanojimą. Senjorų savanorystės skatinimas“ (2020-1-LT01-KA204-077966) yra skirtas vyresnio amžiaus žmonių socialinei įtraukčiai didinti ir jų padėčiai visuomenėje stiprinti.

Projektu siekiame prisidėti prie strateginio „Europa 2020“ tikslo įgyvendinimo: padidinti asmenų, dalyvaujančių mokymosi visą gyvenimą veiklose, skaičių (daugiau nei 15 proc.). Projekte didžiausias dėmesys skiriamas vyresnio amžiaus žmonių įgalinimui, jų aktyvumo ir pilietiškumo stiprinimui. Vienas iš projekto rezultatų – Senjorų apdovanojimų programa -yra skirta vyresnio amžiaus asmenų aktyvaus mokymosi ir savanorystės skatinimui.

Kodėl tai yra svarbu?

Didelių socialinių pokyčių laikais savanoriška / visų / žmonių veikla, nepaisant jų amžiaus, – puikus būdas nepasiduoti, augti ir tobulėti kaip individams ir bendruomenės nariams. Kadangi vyresnių nei 65 metų žmonių skaičius auga, jų aktyvus dalyvavimas visuomenės gyvenime turi tapti vis labiau vertinama realybe ir poreikiu.

Mūsų tikslai

• Skatinti vyresnio amžiaus žmones įsitraukti į mokymosi visą gyvenimą veiklas, žadinti jų norą savanoriauti;

• Sustiprinti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas palaikyti vyresniojo amžiaus savanorius siekti asmeninio tobulėjimo tikslų.

• Kelti visuomenės sąmoningumą ir keisti jų požiūrį į amžėjančią visuomenę ir tai, kokią naudą vyresnio amžiaus žmonių savanorystė gali turėti visuomenės gerbuviui.

Laukiami rezultatai

Tikimės, kad projekto partnerių sukurta inovatyvi senjorų savanorystės apdovanojimų programa bus naudinga visiems: vyresnio amžiaus žmonėms, suaugusiųjų švietėjams ir vietos bendruomenėms.

DALYVAUK

-Savanoriauk, mokykis, mokyk