Handboek

…Het handboek bevat 4 modules, elk met theoretische concepten met betrekking tot het vrijwilligerswerk van ouderen. Elke module wordt aangevuld met reflectievragen, een ijsbrekeractiviteit en twee oefeningen. Het doel van de reflectievragen is om de kennis te testen die docenten volwassenenonderwijs hebben verworven door dit handboek te lezen en door deel te nemen aan trainingen. Het doel van de activiteiten om het ijs te breken is om docenten volwassenen te betrekken bij een actief leerproces. De oefeningen zijn bedoeld om de stof van de theoretische modules in de praktijk toe te passen…

Leerplan

…van de opleiding voor opvoeders volwassenen LATEN WE ZE HELPEN VRIJWILLIGERS TE WORDEN Wat moeten docenten volwassenen weten over vrijwilligers en vrijwilligerswerk…