Naudingos nuorodos

Naudingų nuodorų tikslas – padėti vyresnio amžiaus žmonėms (būsimiems savanoriams) atrasti naudą teikiant socialines paslaugas, ištirti galimybes užsiimti savanoriška veikla, rasti savanorius priimančias organizacijas, sužinoti apie savanorių mokymo programas, teisės aktus ir pateikti įkvepiančių savanorių sėkmės istorijų. Taip pat padės suaugusiųjų švietėjams įtraukti, motyvuoti ir nukreipti vyresnio amžiaus žmones į būsimą naudingos savanorystės patirties kelionę.

ŠaltinisPavadinimasNuorodaTrumpas aprašymas
Teisiniai dokumentai, aktai Lietuvos Respublikossavanoriškos veiklosįstatymas  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402802 Įstatyme apibrėžiamos savanorystės sąvokos, reikalavimai savanoriui, teisės ir pareigos, savanoriškos veiklos organizavimo, draudimo ir išlaidų kompensavimo aspektai,  savanoriškos veiklos pripažinimas
Daktaro disertacijaSuaugusiųjų savanoriškos veiklos profesionalizacijos raiška mokymosi visą gyvenimą konteksteSalomėja Karasevičiūtė, VDUhttps://tinyurl.com/6pwsazzd Mokslininkė disertacijoje atsako į klausimus: Kaip pasireiškia suaugusiųjų dalyvavimas savanoriškoje veikloje? Kuo pasireiškia suaugusiųjų savanoriškos veiklos profesionalizacijos raiška mokymosi visą gyvenimą kontekste? Kaip vyksta suaugusiųjų savanoriškos veiklos profesionalizacijos raiška mokymosi visą gyvenimą kontekste?
Tyrimas Savanoriškos veiklos procesų valdymas sporto sektoriujeMokslinio tyrimo autoriai: Andrius Šimkus, Audrius Brusokashttp://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/mttlk/article/view/34 Tyrimo tikslas – atskleisti savanoriškos veiklos procesų valdymo sporto sektoriuje problematiką. Tyrime pateikiama savanorio ir savanoriškos veiklos samprata bei reikšmė sporto sektoriuje; analizuojami savanoriškos veiklos procesai sporto sektoriuje; nustatytos savanoriškos veiklos procesų valdymo sporto sektoriuje problemines sritys.
TyrimasBendruomenės ir savanoriškos veiklos tyrimas Lietuvojehttps://tinyurl.com/stm7ub7pVilnius, 2020Tyrime pristatoma savanorystės situacija Lietuvoje: žmonių požiūris ir nuostatos savanorystės atžvilgiu; išryškinamos esminės problemos savanorystės plėtrai, ypač vyresnio amžiaus žmonių tarpe; pateiktos rekomendacijos veiklos efektyvinimui ir  žmonių įsitraukimui
StudijaSavanorystė probacijos sistemoje: prielaidos ir galimybėsDr. Gintautas Sakalauskas (grupės vadovas ir mokslinis redaktorius),  Dr. Algimantas Čepas,  Simonas Nikartas, Laura Ūselėhttps://tinyurl.com/38s62thc Leidinio tikslas –  padėti organizuoti savanorišką veiklą nuteistųjų in-tegracijos srityje, ją skatinti ir plėsti, apibendrinti įgytą patirtį, apžvelgti probacijos sistemą ir joje vykstančius pokyčius. Jis skiriamas nuteistųjų integracija užsiimančioms organizacijoms  bei jų savanoriaujantiems.
StudijaSavanorystė socialinių gebėjimų ugdymo koncepcijojeGenutė Gedvilienė, Edita Trečiokienė, Salomėja Karosevičiūtė https://tinyurl.com/yycjmkb2 Šioje studijoje analizuojamas socialinių gebėjimų įgijimas savanoriškoje veikloje. Autorės aptaria socialinius gebėjimusir savanorystę, kaip artimo meilės išraišką. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad savanoriai savanoriškoje veiklojedaugiausia įgyja bendravimo, bendradarbiavimo ir mokymosi iš kitų socialinių gebėjimų.
Knygos Darbo su savanoriais pagrindaiNeringa Kurapkaitienė, Mykolo Riomerio universitetas, 2013, ISBN  kodas: 9789955195511 Knygoje „Darbo su savanoriais pagrindai“ aptariami darbo su savanoriais principai, kryptys ir pasiūloma keletas darbo su savanoriais metodų. Apžvelgiant savanorystės įvairovę ypatingas dėmesys skiriamas savanorystei socialinėje srityje ir dabartinėms aktualijoms, socialinį darbą siejant su savanoriška veikla.
 Būk savanoris – keisk pasaulįNeringa Kurapkaitienė, Monika Kėžaitė-Jakniūnienė, 2011,https://tinyurl.com/3a7kanun Knygoje analizuojama savanorystė kaip socialinis reiškinys, jos formos, sritys, specifiškumas vietos ir laiko atžvilgiu, atsakoma, kodėl žmonės renkasi savanorystę
Savanorystę organizuojančios įstaigos Akredituotų  SVO organizacijų sąrašashttps://jrd.lt/savanoryste/svo-akreditacija/akredituotu-svo-organizaciju-sarasas 
http://www.3sektorius.lt/pilietines-iniciatyvos/savanoriau/ 
Besiruošiantys tapti savanoriais arba jau savanoriaujantys sąraše ras informaciją apie įstaigų vykdomą savanorišką veiklą ir kontaktus susisiekti.
 Sidabrinė linijahttps://www.sidabrinelinija.lt/savanoriams  „Sidabrinė linija“ interneto svetainėje pristatoma informacija apie galimybę savanoriauti, skaitytotai supažindinami su savanorystės nauda, kryptimis, patirtimis
 Actio Catholica PATRIAhttp://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/  A.C. Patria” padeda jauniems žmonėms ir organizacijoms atrasti savanorystės galimybes Lietuvoje ir užsienyje; konsultuoja vietines ir tarptautines organizacijas savanorystės klausimais.
Įkvepianti savanorystei  medžiaga):    
Viešinamasis straipsnisNemokami vaistai nuo vienatvės ir depresijos – savanorystėLietuvos Caritas http://www.caritas.lt/news/volunteering—free-medicine-for-loneliness-and-depression  Straipsnyje pristatomas NVO Lietuvos Caritas, kaip vienos didžiausios nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje, teikiančios įvairiapusę socialinę bei dvasinę pagalbą,  projektas „Vyresnio amžiaus žmonių įtraukimas į socialinę veiklą, teikiant socialines paslaugas“. Šis projektas padėjo plačiai paskleisti žinią apie savanorišką veiklą tarp vyresnio amžiaus žmonių, kuri išvaduotų juos nuo vienatvės, depresijos, suteiktų bendravimo ir pagalbos kitam džiaugsmą.
BrošiūraSavanorystė Lietuvoje: Kas? Kaip? Kur?http://www.3sektorius.lt/docs/Kas_kaip_kur_2013-01-15_14_56_14.pdf Brošiūroje pristatoma, kas gali dalyvauti savanorystės veikloje, kokiu būdu ir kokiose organizacijose; įžymių Lietuvos žmonių mintys apie savanorystės prasmę sau ir kitiems
Sėkmės istorijaSavanorystė bibliotekoje: galimybė ne tik duoti, bet ir gautihttps://www.svietimonaujienos.lt/savanoryste-bibliotekoje-galimybe-ne-tik-duoti-bet-ir-gauti/  Tai pasakojimas apie bibliotekininkės  Brigitos Dorčaitės, dirbančios  Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų skyriuje, savanorystę su vaikais ir patiriamą džiaugsmą.
Sėkmės istorijaSavanorystė suteikia gyvenimui prasmęL.Putnienė, Kauno diena, 2021-03-15https://tinyurl.com/2h4jyzb4 Architektė dalijasi sėkmės istorija, kaip iš medinių padėklų Samylų seniūnijoje buvo sukurtas Saulėlydžio amfiteatras, kuriame vyksta koncertai, maloniai leidžia laiką gyventojai, stebėdami Kauno marių vaizdą.
Sėkmės istorijaMaltiečių savanorė Aldona Pupelienė apie savo nepamirštamas gyvenimiškas ir savanorystės patirtis https://tinyurl.com/hrcuc4ux Savanorė, pensininkė Aldona Pupelienė dalijasi savo gyvenimo patirtimi ir savanoriška veikla maltiečių draugijoje: dalija maistą, išklauso, paguodžia, padeda seniems  ir ligotiems kaimynams.
Gerosios patirties sklaidos brošiūraSavanorystė: Anglijos patirtishttp://lt.thetiltastrust.org/wp-content/uploads/2011/05/savanoryste-brosiura.pdf Brošiūroje pristatomi sėkmingos  Anglijos savanoriškos veiklos istorijos, savanorystės svarba, reikšmė, nauda, rūšys
Sėkmės istorijaGerumui nėra ribų: pandemija neįveikė vyresnių žmonių savanorystėshttps://tinyurl.com/5d7u8wf9 Viešinamajame straipsnyje pristatomos nuostabios moterų savanorystės veiklos (Carito organizacija). Pandemijos metu vyresnio amžiaus moterys rūpinosi ligotais ir vienišais seneliais. Kokiais būdais? Paskaitę – sužinosite.