Priročnik

… Priročnik vsebuje 4 module, od katerih vsak ponuja teoretične koncepte, povezane s prostovoljstvom starejših. Vsak modul je dopolnjen z vprašanji za razmislek, aktivnostjo prebijanja ledu in dvema vajama. Namen vprašanj za razmislek je preveriti znanje, ki so ga izobraževalci odraslih pridobili z branjem tega priročnika in udeležbo na usposabljanjih. Namen aktivnosti prebijanja ledu je vključitev izobraževalcev odraslih v aktiven učni proces. Vaje so namenjene uporabi gradiva teoretičnih modulov v praksi…

Učni načrt

…izpopolnjevanja za izobraževalce odraslih POMAGAJMO JIM POSTATI PROSTOVOLJCI Kaj morajo izobraževalci odraslih vedeti o prostovoljcih in prostovoljstvu…