Ръководство за преподаватели

…Ръководство за преподаватели съдържа 4 модула, всеки от които предоставя теоретични концепции, свързани с доброволчеството на възрастните хора. Всеки модул е допълнен с въпроси за размисъл, упражнение за разчупване на лед и две упражнения. Целта на въпросите за размисъл е да проверят знанията, които обучителите на възрастни са придобили чрез четене на този Наръчник и участие в обучение. Целта на дейностите за разчупване на леда е да ангажира обучителите на възрастни в активен учебен процес. Упражненията имат за цел да приложат на практика материала от теоретичните модули…

Yчебна програма

…на курса за обучение на преподаватели на възрастни хора „НЕКА ДА ИМ ПОМОГНЕМ ДА СТАНАТ ДОБРОВОЛЦИ! Какво трябва да знаят преподавателите на хора от третата възраст за доброволците и доброволчеството?“…