Over het project

Go Get Award (2020-1-LT01-KA204-077966) – door de EU gefinancierd project gericht op de empowerment van senior vrijwilligerswerk in meerdere EU-landen.

Het project is bedoeld om de sociale inclusie en de positie van ouderen in onze netwerksamenleving. Bovendien zal het project bijdragen aan het bereiken van de Europa 2020-doelstelling: meer dan 15% van de
volwassenen die deelnemen aan een leven lang leren. De belangrijkste impact van van het project is echter dat het oudere in staat stelt om te leven en handelen
als actieve burgers. Het Senior Award Program zal het doen van vrijwilligerswerk en het leren onder volwassenen en ouderen bevorderen en zorgen voor een verbeterd social welzijn.

Onze focus

In tijden van grote sociale veranderingen is vrijwilligerswerk van alle mensen,
ongeacht hun leeftijd, een waardevolle manier om weerstand te bieden, te groeien en zich te ontwikkelen
als individuel en als gemeenschap. Terwijl het aandeel van ouderen boven de 65
toeneemt, wordt hun actieve deelname aan de samenleving
een steeds meer gewaardeerde realiteit en behoefte.

Onze doelstellingen

De doelstellingen van het project zijn:

  • • Om ouderen te motiveren om deel te nemen in georganiseerd vrijwilligerswerk;
  • • vrijwilligerswerk door ouderen bevorderen wat een impact zal hebben op de ouderen zelf en hun gemeenschappen;
  • • Het ondersteunen van trainers van ouderen die betrokken zijn bij het leerproces van ouderen;
  • • persoonlijke groei mogelijk maken;
  • • het publiek bewuster maken van actief ouder worden en het gunstige effect daarvan op alle niveaus;
  • • delen van kennis over de tradities en beste praktijken van vrijwilligerswerk tussen de vijf projectpartners, hun organisaties en daarbuiten.

Verwachte resultaten

De projectpartners zullen een innovatief Senior Vrijwilligerswerk
Award Programma dat ten goede zal komen aan trainers van volwassenen, ouderen
en lokale gemeenschappen. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de partners en
het bundelen van hun kennis en vaardigheden zullen verschillende resultaten worden bereikt.

RAAK BETROKKEN

-Vrijwilliger, Leer, Onderwijs.