Partnerji

Univerza za tretje življenjsko obdobje, regija Kaunas je ustanova neformalnega izobraževanja starejših. Ustanovljena je bila leta 2012. Sprva je delovala v okviru Centra za izobraževanje odraslih. Leta 2017 se je osamosvojila in postala nevladna organizacija. Danes organizacija šteje 20 članov, izobraževalcev odraslih, praktikov, ki opravljajo svoje delo brez plačila. Člani univerze za tretje življenjsko obdobje niso andragogi po stroki, marveč knjižničarji, učitelji, animatorji lokalne skupnosti, socialni delavci, umetniki itd.
Vsi člani organizacije so prostovoljci, tudi direktor in osebje (izobraževalci odraslih, ki delujejo kot koordinatorji dejavnosti), pa tudi predavatelji so prostovoljci. Vsi darujejo čas, znanje in zmožnosti za organiziranje učenja starejših in organiziranje prostočasnih dejavnosti v regiji Kaunas.

Stik z nami: info.senjorams@gmail.com

www.kaunortau.lt

Univerza »Angel Kančev«, Ruse je neodvisna visokošolska ustanova. Z odlokom ljudske skupščine 21. junija 1995 je nastala iz nekdanje Višje tehnične šole, ki so jo ustanovili pred 75. leti in Visoke pedagoške šole, ustanovljene pred 135. leti. Univerza ima 8 fakultet; 4 fakultete inženirske narave (Agrarna in industrijska fakulteta, Fakulteta za strojništvo in industrijski inženiring, Fakulteta za elektrotehniko in avtomatizacijo, Fakulteta za promet), Fakulteta za naravoslovje in izobraževanje, Fakulteta za poslovne vede in menedžment, Pravna fakulteta, Fakulteta za javno zdravje in zdravstvo. Štiri fakultete so v mestih Silistra, Razgrad, Vidin (Bolgarija), Tarakli (Moldavija), deluje pa tudi Bolgarsko-romunska univerza Srednja Evropa.

Stik z nami: evelikova@uni-ruse.bg

www.uni-ruse.bg

Nevladna organizacija »Vecmāmiņas.lv« (Grannies.lv) je bila ustanovljena leta 2011. Njen cilj je, da združi dejavne starejše in vodi izobraževanje na področju neformalnega izobraževanja odraslih. Tako starejše spodbuja, da postanejo dejavni državljani in se pričnejo izobraževati. Organizacija svojim članom ponuja platformo za srečevanje, kjer izmenjujejo znanje, spretnosti za zdrav življenjski slog, boljšanje socialnih in komunikacijskih spretnosti.

Stik z nami: grannies@inbox.lv

Grannies.lv (Vecmāmiņas.lv)

The organisation S.A.F.E. (Sustainable AttiOrganizacija S.A.F.E. (Trajnostno ravnanje za okolje). Glavne dejavnosti te organizacije so razvoj učnih storitev v podeželskih skupnostih, raziskovanje in nudenje izvedeniških storitev znotraj evropskih izobraževalnih sistemov. Organizacija deluje tudi za starejše, migrante in ženske.

Stik z nami: safeprojectforyou@gmail.com

www.projectsforyou.en

Od ustanovitve leta 1984, ustanovili so jo prostovoljci, izvedenci na področju izobraževanja odraslih in andragogi, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje nenehno raste. Danes ima mrežo 56-ih univerz razpredeno po vsej državi v 54-tih mestih in ima 21.000 študentov, več kot 1.000 mentorjev in prostovoljcev. Njena praksa je zelo raziskana: posledično se danes univerza naslanja na lastne koncepte, teorijo in lasten model delovanja.

Stik z nami: info@univerzatri.si

www.utzo.si