O projektu

Pojdi, prejmi nagrado (2020-1-LT01-KA204-077966) − projekt, ki ga financira Evropska unija, se osredotoča na prostovoljstvo starejših v vrsti evropskih držav.

Projekt bo izboljšal vključevanje v družbo in položaj starejših v naših družbah številnih prepletov. Še več, projekt bo prispeval k doseganju ciljev Evrope 2020: tj. več kot 15 % odraslih, ki se izobražujejo. Projekt pa bo vplival predvsem na starejše odrasle. Omogočil jim bo, da bodo živeli in delovali kot dejavni državljani. Nagradni program za starejše bo spodbujal izobraževanje odraslih in starejših odraslih, prostovoljstvo starejših in skrb za družbeno blagostanje.

O čem razmišljamo

Zdaj, sredi velikih družbenih sprememb, je prostovoljstvo vseh, ne glede na to, koliko so stari, pomemben način odpora, osebnostne rasti, razvoja posameznika in skupnosti. Ker se delež starejših nad 65 let veča, je dejavno prispevanje starejših vse pogostnejše, cenjeno pa tudi potrebno.

Naši cilji

Cilji tega projekta so:

  • • sprožati primarno motivacijo starejših za učenje in organizirano prostovoljstvo;
  • • spodbujati prostovoljstvo, ki bo vplivalo na starejše same in njihove skupnosti;
  • • nuditi oporo izobraževalcem odraslih, ki se ukvarjajo z izobraževanjem starejših;
  • • omogočati osebnostno rast;
  • • boljšati osveščenost javnosti o dejavnem staranju in dobrih učinkih delovanja na vseh ravneh;
  • • menjati znanje o tradicijah in najboljših praksah prostovoljstva med petimi projektnimi partnerji, njihovimi organizacijami in širše.

Pričakovani rezultati

Projektni partnerji bodo ustvarili inovativen program prostovoljstva starejših, ki bo v pomoč izobraževalcem odraslih, starejšim in lokalnim skupnostim. Več pomembnih rezultatov bomo dosegli tako, da bomo zložili skupaj znanje in spretnosti učiteljev, organizatorjev skupnosti.

PRIDRUŽITE SE NAM

Bodite prostovoljec/ka, učite se, učite druge.