Partnerības

Kauņas reģiona Trešās Paaudzes universitāte ir pieaugušo neformālās izglītības iestāde vecāka gadagājuma cilvēkiem. Tā tika dibināta 2012. gadā. Sākumā organizācija darbojās kā pieaugušo izglītības centra neatņemama sastāvdaļa. Tikai 2017. gadā tā kļuva par patstāvīgu iestādi – nevalstisku organizāciju. Pašlaik organizācijā ir iesaistīti 20 biedri – pieaugušo izglītotāji-praktiķi, kuri strādā šajā jomā kā neapmaksāti darbinieki. U3A biedri nav profesionāli andragogi, tie ir: bibliotekāri, skolotāji, sabiedriskie organizatori, sociālie darbinieki, mākslinieki, utt. Katrs organizācijas dalībnieks, sākot ar direktoru, darbiniekiem (pieaugušo izglītotājiem, kas strādā kā koordinatori) un beidzot ar lektoriem, ir brīvprātīgie, kas ziedo savu laiku, zināšanas un kompetences, lai organizētu senioru mācību un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes Kauņas reģionā.

Sazinies ar mums: info.senjorams@gmail.com

www.kaunortau.lt

Angela Kančevska vārdā nosauktā Ruses Universitāte ir autonoma valsts augstskola. Tā tika pārveidota ar 1995. gada 21. jūnija Tautas sapulces lēmumu un ir pirms 75 gadiem izveidotās augstākās tehniskās skolas un pirms 135 gadiem izveidotās augstākās pedagoģiskās skolas pēctecis. Universitātes struktūrā ir astoņas fakultātes. Augstskolā ir četras inženierzinātņu fakultātes (Agrārā un rūpniecības fakultāte, Mašīnbūves un ražošanas inženierzinātņu fakultāte, Elektronikas un automatizācijas fakultāte, Transporta fakultāte), Dabaszinātņu un izglītības fakultāte, Biznesa un vadības fakultāte, Juridiskā fakultāte, Sabiedrības veselības un veselības aprūpes fakultāte. Ir arī 4 fakultātes Silistras, Razgradas, Vidinas (Bulgārija), Tarakli (Moldova) pilsētās, kā arī Bulgārijas un Rumānijas starpaugstskolu Eiropas centrs.

Sazinies ar mums: evelikova@uni-ruse.bg

www.uni-ruse.bg

Biedrība “Vecmāmiņas.lv”(Grannies.lv) tika dibināta 2011. gadā ar mērķi apvienot aktīvus seniorus un veikt izglītojošu darbu pieaugušo neformālās izglītības jomā, tādējādi motivējot seniorus kļūt par aktīviem pilsoņiem un iesaistīties mūžizglītības aktivitātēs. Biedrība Vecmāmiņas.lv saviem biedriem piedāvā tikšanās platformu, kur dalīties zināšanās un prasmēs par veselīgu dzīvesveidu, sociālo un komunikācijas prasmju uzlabošanu.

Sazinies ar mums: grannies@inbox.lv

Grannies.lv (Vecmāmiņas.lv)

Organizācijas S.A.F.E. (Sustainable Attitude For Environment – Ilgtspējīga attieksme pret vidi) galvenie darbības virzieni ir pieaugušo izglītības pakalpojumu attīstība lauku kopienā. Galvenie darbības virzieni ir konsultēšana, pētniecība un ekspertu darbība Eiropas izglītības sistēmās. Mēs strādājam ar senioriem, pieaugušajiem, sievietēm – migrantēm.

Sazinies ar mums: safeprojectforyou@gmail.com

www.projectsforyou.en

Kopš 1984. gada, kad to brīvprātīgi izveidoja grupa cilvēku –
pieaugušo izglītības ekspertu un augstskolu andragoģijas pasniedzēji , Slovēnijas
Trešās Paaudzes universitāte ir pakāpeniski izaugusi un kļuvusi par valsts mēroga tīklu, kurā darbojas 51 universitāte 44 apdzīvotās vietās, kurās mācās aptuveni 21 000 studentu, un izveidots
mentoru un brīvprātīgo. Tās pieredze ir plaši pētīta, kā rezultātā šodien universitāte seko saviem vispārējiem principiem un tās darbībā balstās pati uz savu modeli.

Sazinies ar mums: info@univerzatri.si

www.utzo.si