Par projektu

Darbojies, sasniedz mērķus, saņem atzinību! (2020-1-LT01-KA204-077966) – ir ES finansēts projekts, ar fokusu veicināt senioru brīvprātīgo darbu vairākās ES valstīs.

Projekta mērķis ir uzlabot sociālo iekļaušanu un vecāka gadagājuma cilvēku stāvokli un viņu iekļaušanu mūsdienu sabiedrībā. Turklāt projekts veicinās stratēģijas “Eiropa 2020” mērķa sasniegšanu: vairāk nekā 15 % no visiem pieaugušajiem piedalās mūžizglītībā. Tomēr svarīgākā projekta ietekme būs uz vecāka gadagājuma pieaugušajiem, ļaujot viņiem iesaistīties un rīkoties kā aktīviem pilsoņiem. *Senioru atzinības programma *veicinās pieaugušo un vecāka gadagājuma cilvēku mācīšanos mūža garumā, senior brīvprātīgo darbu un rūpes par vecāka gadagājuma cilvēku sociālo labklājību.

Mūsu fokuss

Dažādu sociālo pārmaiņu laikā cilvēku brīvprātīgā darbība neatkarīgi no vecuma ir vērtīgs veids, kā izturēt pārmaiņas, augt un attīstīties gan kā indivīdiem , gan kā kopienām. Lai gan vecāka gadagājuma cilvēku, kas vecāki par 65 gadiem, īpatsvars gadu gaitā arvien pieaug, viņu aktīva līdzdalība sabiedrības dzīvē kļūst arvien vairāk novērtēta realitāte un nepieciešamība.

Mūsu mērķi

Projekta mērķi ir:

  • • rosināt vecāka gadagājuma cilvēku motivāciju mācīties un
  • • organizēti iesaistīties brīvprātīgajā darbā
  • • veicināt vecāka gadagājuma cilvēku brīvprātīgo darbu, kas ietekmētu gan viņus pašus, gan apkārtējo sabiedrību
  • • atbalstīt pieaugušo izglītotājus, kas iesaistīti senioru izglītošanā;
  • • veicināt personīgo izaugsmi
  • • veicināt sabiedrības informētību par aktīvām vecumdienām un to labvēlīgo ietekmi ietekmi visos līmeņos
  • • dalīties ar zināšanām par tradīcijām un labāko praksi, kas saistīti ar senioru
  • • brīvprātīgā darba pieredzes apmaiņu starp pieciem projekta partneriem, viņu organizācijām un ārpus tām.

Sagaidāmie rezultāti

Projekta partneri izveidos inovatīvu senioru brīvprātīgā darba atzinības programmu, kas būs noderīga pieaugušo izglītotājiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un vietējām kopienām. Pateicoties partneru kopīgiem centieniem un partneru zināšanu un prasmju savstarpējai izmantošanai, tiks sasniegti vairāki rezultāti.

Iesaisties

Kļūsti par brīvprātīgo, Mācies un Māci citus