PENKA PETKOV – BOLGARIJA 🇧🇬

Ime mi je Penka Petkova. Leta 1966 sem diplomirala iz predšolske in osnovnošolske pedagogike na Univerzi v Ruse. Leta 2019 so me izvolili za članico Občinskega sveta in predsednico Odbora za izobraževanje, socialne zadeve in zdravje. Zame je velika čast in odgovornost, da lahko predstavljam 21 klubov upokojencev Zveze upokojencev. Sem tudi predsednica Kluba upokojenk v Slivovem polju. Tam je 26 žensk iz različnih etničnih skupin. Upokojenci in upokojenke poskušamo ohraniti kulturno dediščino naše domovine. Vemo, kako obdržati to, kar smo dosegli s trdim delom in modrostjo. Veseli me tudi, da sem vodja folklorne skupine in da sodelujemo na festivalih, kjer se srečam z različnimi ljudmi in kulturami.

Za Nagradni program za starejše sem izvedela od Veske Uzunove, predsednice Zveze upokojencev. Všeč mi je zamisel o vključevanju več starejših v več prostovoljskih dejavnosti, ki starejše utegnejo privesti v našo Zvezo upokojencev. Program mi je v zadovoljstvo, program me motivira, da iščem nova prostovoljska področja in dejavnosti, da sem zgled mnogim drugim upokojencem. Organizirala sem izmenjavo receptov jedi šestih etničnih skupin in razstavo za lokalni folklorni festival. V času kovida smo delili hrano starejšim in bolnim. Za Mednarodni dan starejših, 1. oktober in  za Božič pa smo vsem članicam Zveze upokojencev prinesli darila in hrano iz Občine Slivo polje.

Občina je načrtovala izsušitev 20 hektarjev močvirja.Tej prostovoljni dejavnosti sem se pridružila skupaj s še 200  otroki in njihovimi starši. To je bila odlična izkušnja zame. Sodelovala sem pri organizaciji več sto upokojencev, s katerimi smo čistili otroška igrišča. Projekt se je imenoval “Očistimo Bolgarijo v enem dnevu! “

Zamisel o začetku Kluba spretnih rok je posledica obiska Univerze za tretje življenjsko obdobje. Našo delegacijo je vodil Valentin Atanasov, župan Občine Slivo Polje.

Seveda, nadaljevala bom z delom v Nagradnem programu za starejše. Moje delo prostovoljke na novih področjih je zelo zanimivo in mi je v zadovoljstvo. Skupaj se nenehno učimo novih stvari, krepimo moralne lastnosti, kot so strpnost, vzajemna pomoč, spoštovanje, odpuščanje, hvaležnost. Mislim, da smo dober zgled tako odraslim kot mladim.