MARKO ŽIVEC – SLOVENIJA 🇸🇮

Marko Živec se je nedavno priključil Nagradnemu programu za starejše in pričel je delati
prostovoljno. To mu je pomagalo, da se je po kovidu vrnil v normalno socialno življenje. V času kovida
je živel zgolj v družini in tako je bila ponudba, da se vključi v Nagradni program zares dobrodošla. Pa
ni bila le ponudba, tudi spodbuda je bila! Postal je član angleške študijske skupine in sprejel je
prostovoljsko delovanje na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje, kjer nadzoruje finančno
poslovanje. Zdaj se znova počuti odgovornega, koristnega, živega. Delati prostovoljno pomeni, da
presežemo težave in uporabljamo svoje znanje. Gre za dajanje, a tudi prejemanje. Marko zdaj počuje
angleščino gospo, ki je nezaposlena.