Wilfried Kleine Schaars – Nīderlande 🇳🇱

Wilfried Kleine Schaars no Nīderlandes ir 58 gadus vecs. Viņš stāsta par brīvprātīgā darba nozīmi, kas viņam dod
spēku un gandarījumu. Brīvprātīgais darbs ir mācīšanās process. No tā var daudz ko
iemācīties. Viņš uzskata, ka ir patīkami spēt kaut ko nozīmēt citiem, veltīt sevi citiem.
Brīvprātīgajā darbā ir jāmīl tas, ko tu dari, un jājūtas labi par to, ko tu dari. Brīvprātīgajiem
svarīgi justies, zināt, ka citi cilvēki novērtē un uzskata par vērtīgu to, ko tu dari. Ir svarīgi, lai
ar brīvprātīgo darbu jūs darītu cilvēkus laimīgākus. Man vissvarīgākais apbalvojums ir tas, kad
kāds man saka vienkārši paldies, pasmaida. Cilvēki novērtē, ja tu vēlies veltīt sevi citiem.
Kopā mēs varam paveikt vairāk. Vienkārši dariet to!