SPELA KUTINA – SLOVĒNIJA 🇸🇮

SAKA, KA AGRĀK BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS BIJIS LABĀKS. BET NĒ, TAS BIJA TIKAI PAGĀTNĒ, TAS IR VISS

Spela Kutina savulaik bija atbildīga par Tulkotāju un tulku departamentu. Senioru Balvas programmas iedrošināta, viņa ir uzņēmusies jaunus brīvprātīgā darba pienākumus profesionālajā biedrībā. Tas prasa daudz mācīties. Tagad pēdējo gadu laikā viņa apmeklē ģimenes draugu, kurš ir cietis nelaimes gadījumā un jau vairākus gadus ir fiziski atkarīgs no citu palīdzības. Kad sākās Senioru Balvas programma, viņa tika uzaicināta kļūt par aktīvu tulku profesionālās biedrības locekli. Kopš tā laika viņa ir pavadījusi dienas, organizējot pasākumus, piesaistot un atlasot lektorus utt. Brīvprātīgi darbojoties, viņa noteikti ir pilnveidojusi savas organizatoriskās prasmes, lai gan nekad nav bijusi iesaistīta brīvprātīgā darba apmācībās. Brīvprātīgais darbs viņai patīk vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt un galvenokārt, viņa jūtas atbildīga un noderīga, bet viņa ir arī sapratusi, ka cilvēkiem un sabiedrībai vienmēr būs vajadzības. Viņa daudz dod, bet viņa sagaida arī atzinību, cieņu, gatavību dot no citiem. Viņa nav gatava pārtraukt brīvprātīgo darbu. Viņu varētu apturēt tikai veselības pasliktināšanās.