RITA LIEPIŅA – Latvija 🇱🇻

Mani sauc Rita Liepiņa. Man ir 62 gadi un esmu jau pensijā, pensionāre. Darbojos biedrÄ«bā KultÅ«ras un IzglÄ«tÄ«bas studija Talantu pilsēta, kur mēs organizējam dažādus brÄ«vā laika pasākumus jaunieÅ¡iem un bērniem skolu brÄ«vlaikos. 

Kas mani motivēja iesaistÄ«ties senioru Balvas programmā? No biedrÄ«bas Vecmāmiņas.lv valdes priekÅ¡sēdētājas Ināras Pučukas es uzzināju par to, ka tiek veidota Senioru balvas programma un ir iespēja tajā piedalÄ«ties, un es izdomāju – kāpēc gan ne? Un pieteicos dalÄ«bai. 

Tā kā mēs darbojamies brÄ«vā laika aktivitāšu organizēšanā, tad nebija grÅ«ti izvēlēties darbÄ«bas jomu. Es izvēlējos organizēt vairākus pasākumus bērniem un skolu jaunatnei brÄ«vajā laikā. Es izlēmu, ka 10 stundas veltÄ«Å¡u pasākuma sagatavoÅ¡anai, organizēšanai un izvērtēšanai. Es  rÄ«koju āra nodarbÄ«bas bērniem. Es iemācÄ«jos to, kā vajag pareizi plānot pasākumu. Man palÄ«dzēja kolēģi to visu izdomāt, gan arÄ« aprēķināt un sagatavot nepiecieÅ¡amos materiālus. Un arÄ« pati darboÅ¡anās bija ļoti interesanta. Bija arÄ«  radošās nodarbÄ«bas.

Es sapratu, ka man patÄ«k organizēt daudz ko, patÄ«k atrasties starp jauniem cilvēkiem un palÄ«dzēt viņiem pilnveidot brÄ«vā laika iespējas. Noteikti arÄ« turpmāk piedalÄ«tos šādā programmā. Å Ä« ir tāda iespēja senioriem iesaistÄ«ties brÄ«vprātÄ«gajā darbā un vienlaikus apgÅ«t arÄ« jaunas zināšanas. Å Ä« senioru Balvas programma paÅ¡laik tiek tikai veidota, bet noteikti, ja bÅ«s iespēja piedalÄ«ties BrÄ«vprātÄ«go Senioru Balvas programmā, es tajā pieteikÅ¡os un izmantoÅ¡u Å¡o iespēju.