RITA LIEPIŅA – Latvija 🇱🇻

Mani sauc Rita Liepiņa. Man ir 62 gadi un esmu jau pensijā, pensionāre. Darbojos biedrībā Kultūras un Izglītības studija Talantu pilsēta, kur mēs organizējam dažādus brīvā laika pasākumus jauniešiem un bērniem skolu brīvlaikos. 

Kas mani motivēja iesaistīties senioru Balvas programmā? No biedrības Vecmāmiņas.lv valdes priekšsēdētājas Ināras Pučukas es uzzināju par to, ka tiek veidota Senioru balvas programma un ir iespēja tajā piedalīties, un es izdomāju – kāpēc gan ne? Un pieteicos dalībai. 

Tā kā mēs darbojamies brīvā laika aktivitāšu organizēšanā, tad nebija grūti izvēlēties darbības jomu. Es izvēlējos organizēt vairākus pasākumus bērniem un skolu jaunatnei brīvajā laikā. Es izlēmu, ka 10 stundas veltīšu pasākuma sagatavošanai, organizēšanai un izvērtēšanai. Es  rīkoju āra nodarbības bērniem. Es iemācījos to, kā vajag pareizi plānot pasākumu. Man palīdzēja kolēģi to visu izdomāt, gan arī aprēķināt un sagatavot nepieciešamos materiālus. Un arī pati darbošanās bija ļoti interesanta. Bija arī  radošās nodarbības.

Es sapratu, ka man patīk organizēt daudz ko, patīk atrasties starp jauniem cilvēkiem un palīdzēt viņiem pilnveidot brīvā laika iespējas. Noteikti arī turpmāk piedalītos šādā programmā. Šī ir tāda iespēja senioriem iesaistīties brīvprātīgajā darbā un vienlaikus apgūt arī jaunas zināšanas. Šī senioru Balvas programma pašlaik tiek tikai veidota, bet noteikti, ja būs iespēja piedalīties Brīvprātīgo Senioru Balvas programmā, es tajā pieteikšos un izmantošu šo iespēju.