Penka Petkova – Bulgarija 🇧🇬

Mani sauc Penka Petkova. 1966. gadā es pabeidzu Ruses Universitāti, iegūstot maģistra
grādu pirmsskolas un sākumskolas izglītībā. 2019. gadā mani ievēlēja par pašvaldības domes
deputāti un Izglītības, sociālo lietu un veselības komitejas priekšsēdētāju. Man ir liels gods un
atbildība būt par pensionāru apvienības 21 pensionāru kluba pārstāvi. Esmu arī pensionāru
kluba Slivu Polijā priekšsēdētāja, kurā ir 26 sievietes no dažādām etniskajām grupām.


Pensionāri cenšas saglabāt mūsu dzimtenes kultūras mantojumu. Viņi prot saglabāt to, ko ir
sasnieguši ar smagu darbu un gudrību, un es caur viņiem jūtu laika pulsu. Man ir prieks
strādāt par folkloras kopas vadītāju, jo mēs piedalāmies festivālos, kuros satieku dažādus
cilvēkus un kultūras.


Par Senioru Balvas programmu uzzināju no Pensionāru apvienības priekšsēdētājas Veckas
Uzunovas kundzes. Man patika ideja iesaistīt vairāk vecāka gadagājuma cilvēku brīvprātīgajā
darbā, kas viņus iesaistītu mūsu apvienībā un sniegtu viņiem gandarījumu. Programma mani
motivēja meklēt jaunas brīvprātīgā darba jomas un aktivitātes, lai rādītu piemēru daudziem
citiem pensionāriem. Es organizēju sešu dažādu pašvaldības etnisko grupu ēdienu recepšu
apmaiņu un vietējo folkloras svētku izstādi. Covid laikā mēs dalījām pārtiku vecāka
gadagājuma cilvēkiem un slimniekiem. Starptautiskajā pensionāru dienā, 1. oktobrī, un
Ziemassvētkos visiem savienības biedriem atvedām dāvanas un ēdienus no Slivovas Poles
pašvaldības.


Pašvaldībai bija nepieciešams apmežot ar papelēm 20 hektārus purvainu vietu. Es iesaistījos
šajā brīvprātīgajā pasākumā kopā ar 200 citiem pieaugušajiem, bērniem un vecākiem. Man
tā bija lieliska pieredze. Piedalījos simtiem pensionāru organizētajā rotaļu laukumu
sakopÅ¡anā iniciatÄ«vā “Sakopsim Bulgāriju vienā dienā!”.


Ideja par prasmīgo roku kluba izveidi radās, apmeklējot Trešās Paaudzes universitāti Galati
un Pensionāru savienību Braila pilsētā Rumānijā. Mūsu delegāciju vadīja Slivo Pole
pašvaldības mērs Valentīns Atanasovs.


Jā, protams, es turpināšu Senioru Balvas programmu! Mans brīvprātīgā darbs manās
jaunajās jomās un aktivitātēs ir ļoti interesants un sniedz gandarījumu. Kopā mēs
nepārtraukti mācāmies jaunas lietas, attīstām tādas morālās īpašības kā iecietība,
savstarpēja palīdzība, cieņa, izpalīdzība, pateicība. Manuprāt, mēs rādām labu piemēru gan
pieaugušajiem, gan jauniešiem.