Liudmila Darzina – Latvija 🇱🇻

Mani sauc Ludmila Dārziņa. Esmu no Latvijas, no Ventspils. Dzimusi 29.09.1961. Man sirdij vistuvākais ir sociālais darbs. Esmu darbiniece Ventspils sociālajā dienestā, strādāju kā sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem. Nesen piedalījos
Labklājības Ministrijas organizētajās apmācībās – Rehabilitācijas kurss personām, kuras bijušas agresīvas un vardarbīgas, un īstenosim iegūtās zināšanas grupu terapijas nodarbībās. Esmu beigusi Liepājas Universitātes Sociālā darba augstskolu „Attīstība”. Pozitīvi ir tas, ka Ventspilī dzīvojošās ģimenes tagad var saņemt atbalstu grūtā brīdī. Vislielākais prieks ir tad, kad redzam sava darba augļus – laimīgus klientus un viņu
ģimenes. 2017.gadā saņēmu atzinību – labākais Sociālais darbinieks Latvijā. Savā sociālā darbinieka praksē redzu, ka to ģimeņu skaits, kurās notiek vardarbība, diemžēl nesarūk. Darbā izmantojam īpašu metodi – karitatīvais sociālais darbs. To
izmantojam, lai mazinātu vardarbību ģimenēs. Šogad manā dzimšanas dienā, 29. septembrī, manas kolēģes sagādāja man foršu pārsteigumu – izjādi JSK „Demora”,
Ventspilī.