Janīna Skulskiene – Lietuva 🇱🇹

Manas brÄ«vprātÄ«gās darbÄ«bas “tango”

Mani sauc Janīna Skulskiene. Man ir 73 gadi, un es dzīvoju skaistajā pilsētā Gargždos, Klaipēdas apgabalā, Lietuvā. 2014. gadā, sasniedzot pelnītu pensijas vecumu, es pievienojos Klaipēdas reģiona Trešās Paaudzes Universitātei (U3A). Mani ievēlēja par U3A valdes priekšsēdētāju, un kopš tā laika es vadu valdi. Priekšsēdētāja amats ir brīvprātīgs darbs, kas ir gan izaicinošs, gan prasa lielu atbildību un izdomu, taču man tas patīk. Papildus tam es vadu deju grupu Skinija. Manos pienākumos ietilpst rūpēties par dejotāju apģērbu, apaviem un koncertiem. Svētdienās es apmeklēju baznīcas kori, kas man sniedz garīgu mieru. Es vienmēr esmu bijusi aktīva. Pateicoties manai ievērojamajai pieredzei, mani bieži aicina pielikt roku vietējā tautas nama, kultūras centra un bibliotēkas rīkotajos pasākumos. Dažas no manām iecienītākajām aktivitātēm ir dežurēšana Ziemassvētku vecīša birojā, atbildot uz bērnu vēstulēm, gida darbs muzejā.

Es nekad neesmu piedalÄ«jies nevienā brÄ«vprātÄ«go apmācÄ«bas programmā. Es maz zināju par Senioru Balvas programmu, lÄ«dz mani lÅ«dza iepazÄ«stināt ar to mÅ«su Trešās Paaudzes Universitātes  biedrus. Programma Å¡Ä·ita pievilcÄ«ga, un es nolēmu tajā piedalÄ«ties. Vēl vairāk, es nolēmu rādÄ«t piemēru un iedvesmot citus U3A biedrus iesaistÄ«ties.

IepazÄ«stoties ar Senioru Balvas  programmas prasÄ«bām, es izvirzÄ«ju sev dažus personÄ«gās attÄ«stÄ«bas mērÄ·us gan mācÄ«bu, gan fiziskās aktivitātes jomā. Mani mērÄ·i bija iemācÄ«ties izÅ¡Å«t krustdÅ«rienu, aust un izgatavot rotaslietas no ādas un džinsa. Turklāt es izvirzÄ«ju sev mērÄ·i pilnveidot savas zināšanas par Lietuvas vēsturi. Es arÄ« centos uzlabot savu garÄ«go labsajÅ«tu un fizisko veselÄ«bu. Å Ä« programma man palÄ«dzēja saprast, ka par stāvēšanu uz vietas nevar bÅ«t ne runas, ka tikai virzÄ«ba uz priekÅ¡u sniedz dzÄ«vesprieku. Es jÅ«tos lieliski, ka varu bÅ«t aktÄ«va un darÄ«t to, kas man patÄ«k. Dažas no lietām, ko es par sevi uzzināju Senioru balvas programmas laikā, bija lielākās priekÅ¡rocÄ«bas – komunikācija un sadarbÄ«ba. Savu pieredzi Senioru Balvas programmā es raksturotu kā skaistu, lēnu tango. Ja veselÄ«ba ļaus, es turpināšu Å¡o programmu arÄ« nākotnē.

Pirmajā attēlā: Pēc tam, kad iemācÄ«jos darināt ziedus no džinsu auduma, sāku to mācÄ«t citiem. 

Otrajā attēlā: Es mīlu lasīt pasakas bērniem bibliotēkā.