Ivelina Gayreva ā€“ Bulgārija šŸ‡§šŸ‡¬

BRÄŖVPRĀTÄŖGAIS DARBS DARBAVIETĀ

Mans vārds ir Ivelina Gayreva, 52 gadi, esmu no Ruses, Bulgārijā. Es esmu Kopienas centra “Sv.Kirila un Metodija-1924” sekretāre. MÅ«su kopienas centrā darbojas vairākas brÄ«vprātÄ«go grupas: oriÄ£inālās folkloras kopa, sievieÅ”u dziedāŔanas grupa, Ziemassvētku grupa “Dziedi no sirds”, pensionāru klubs. Mēs lepojamies ar saviem amatierkolektÄ«viem un nevairāmies popularizēt viņu panākumus visur, kur vien mēs dodamies. MÅ«su tautas nama galvenā darbÄ«ba ir veicināt brÄ«vprātÄ«go darbu kultÅ«ras jomā, iesaistot iedzÄ«votājus paražu un tradÄ«ciju saglabāŔanā. Esmu arÄ« aktÄ«va vietējās kopienas dalÄ«bniece.

Programma vecāku senioru brÄ«vprātÄ«go apbalvoÅ”anai mani pamudināja meklēt jaunas brÄ«vprātÄ«gā darba iespējas savā darbavietā. Es apmeklēju kursu par jaunajiem medijiem mūžizglÄ«tÄ«bai. Lielākā daļa mÅ«su brÄ«vprātÄ«go ir gados vecāki cilvēki. Dažus no viņiem sāku apmācÄ«t informātikas un interneta jomā, ko viņi  izmantoja, lai palÄ«dzētu atrast sev nepiecieÅ”amo informāciju bibliotēkās. Svētā Nikolaja dienā un Ziemassvētkos es organizēju muzikālu programmu, lai iepriecinātu mÅ«su kopienas vecāka gadagājuma cilvēkus. Mēs iesaistÄ«jāmies lÄ«dzekļu vākÅ”anas kampaņā tēva Ivana patversmei Novi Hānā.

BrÄ«vprātÄ«gais darbs vieno un savieno. Tas man palÄ«dz iegÅ«t jaunus draugus un nodibināt kontaktus. Tas uzlabo manas sociālās prasmes, ļauj iepazÄ«t jaunus cilvēkus ar lÄ«dzÄ«gām interesēm. Tas ir lielisks veids, kā gÅ«t pieredzi jaunā jomā. Es labprāt turpināŔu piedalÄ«ties Senioru Balvas programmā.