Партньори

Каунаският регионален университет за третата възраст (U3A) е институция за неформално образование, създадена през 2012 г. В началото, организацията функционира като неразделна част от образователен център за хора от третата възраст. Едва през 2017 г. става независима неправителствена организация. Понастоящем, организацията включва 20 членове – педагози-практици, които работят на място като неплатен персонал. Членовете на U3A не са професионални андрагози, те са: библиотекари, учители, организатори на общността, социални работници, художници и др. Всеки член на организацията, започвайки от директора, персонала (преподаватели, работещи като координатори) и завършвайки с лекторите, са доброволци, които даряват своето време, знания и компетентности, за да организират обучението и свободното време на гражданите от третата възраст в региона на Каунас.

Можете да се свържете с нас на: info.senjorams@gmail.com

www.kaunortau.lt

Русенският университет „Ангел Кънчев“ е автономно държавно висше училище. Той е преобразуван с Решение на Народното събрание от 21 юни 1995 г. и е наследник на висшето техническо училище, създадено преди 75 години, и на висшето педагогическо училище, създадено преди 135 години. В структурата на университета има осем факултета: 4 инженерни факултета (Аграрно-индустриален факултет; Машинно-технологичен; Факултет по електротехника, електроника и автоматика; Транспортен факултет), факултет Природни науки и образование, Факултет Бизнес и мениджмънт, Юридически факултет, Факултет Обществено здраве и здравни грижи. Има и 4 факултета в градовете Силистра, Разград, Видин (България), Таракли (Молдова) и българо-румънски междууниверситетски европейски център.

Можете да се свържете с нас на: evelikova@uni-ruse.bg

www.uni-ruse.bg

НПО „Vecmāmiņas.lv“ (Grannies.lv) е създадено през 2011 г. с цел да обедини активните хора в зряла възраст и да извършва образователна работа в областта на неформалното образование, като по този начин мотивира много хора в зряла възраст да станат активни граждани и да се включат в дейности за учене през целия живот. Организацията предлага на своите членове платформа за срещи за споделяне на знанията и уменията за здравословен начин на живот, подобряване на социалните и комуникативните умения.

Можете да се свържете с нас на: grannies@inbox.lv

Grannies.lv (Vecmāmiņas.lv)

Организацията S.A.F.E. (Устойчиво отношение към околната среда) е фокусирана върху развитието на услуги за обучение на хора от третата възраст в селската общност. Основните ѝ дейности са консултации, проучвания и експертни дейности в европейските образователни системи. Организацията работи и с хора в много напреднала възраст и с жени мигранти.

Можете да се свържете с нас на: safeprojectforyou@gmail.com

www.projectsforyou.en

От 1984 г., когато е създаден чрез доброволни усилия на група на експерти по образование за хора от третата възраст и университетски преподаватели по андрагогия, Словенският университет за третата възраст непрекъснато се разраства и се превръща в национална мрежа от 51 университети в 44 населени места с около 21 000 студенти, с повече от 1000 ментори и доброволци. Практиката му е широко изследвана, като в резултат на това днес университетът следва собствените си изводи и се основава на собствен модел на работа.  

Можете да се свържете с нас на: info@univerzatri.si

www.utzo.si