Marko Živec – Словения 🇸🇮

Марко Живец наскоро се присъедини към Програмата за награждаване на доброволци от третата възраст и започна работа като доброволец. След времето на Covid, това му позволи да се върне към нормалния си социален живот. А именно, по време на Covid той живееше само
със семейството си и поканата да се включи в програмата на Словенския университет за третата възраст за него беше наистина добре дошла.
Покана и насърчение!

Той се присъедини към група за изучаване на английски език и прие да бъде доброволец в Надзорния съвет, който контролира финансовите транзакции на Словенския университет за трета възраст. Сега отново се чувства отговорен, полезен и жив. Да работиш като доброволец
означава да преодоляваш трудностите си и да използваш знанията си. Доброволчеството означава даване и получаване на много неща. Сега Марко преподава английски на жена, която в момента е безработна.