Уилфрид Клайн Шаарс – Нидерланды 🇳🇱

Уилфрид Клайн Шаарс от Холандия е на 58 години. Той говори за важността на доброволчеството, което му дава сила и удовлетворение. Работата на доброволците е учебен процес. Научаваш много от него. Той смята, че е хубаво да можеш да означаваш нещо за другите, да се посветиш на другите. Когато работите като доброволец, трябва да харесвате това, което правите, и да се чувствате добре в тази среда. 

За доброволците е важно да чувстват, да знаят, че другите хора оценяват и намират за ценно това, което правят. Важно е с работата си на доброволци да правите хората по-щастливи. 

За мен най-важната награда е, когато някой ми каже просто благодаря и се усмихне. 

Хората ви оценяват високо, ако искате да се отдадете на другите. 

Заедно можем да направим повече. Просто го направи!