Степас Галкинас – Литва 🇱🇹

МОЯТ ИЗВОР НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

Казвам се Степас Галкинас. Аз съм на 67 години. Живея в Рингаудай (Каунаска област, Литва). През целия си живот съм бил любопитен и активен човек, така че оставам активен в общността си, доколкото мога. Пенсионер съм и имам достатъчно време да работя като доброволец. Изворът на моето доброволчество е неизчерпаем: вътрешният ми инстинкт постоянно ме кара да правя добри дела за другите и за общността си. Никога не съм ходил на курс за доброволчество, но чух за Програмата за награждаване на доброволци от третата възраст към Университета за трета възраст и се заинтересувах. Присъединих се към Програмата и извърших голяма доброволческа работа, организирана от читалище Рингаудай: ремонт на кладенеца близо до къщата на общността, украса на общността по време на Коледа, помощ за поставяне на кръст. Участието в Програмата и участието в доброволчески дейности ми помогнаха да подобря социалните си умения – създадох по-близки отношения със съседите си, усвоих техниката за правене на мозайки, разширих и историческите си познания. Все пак, не съм научил нищо ново за себе си, но предполагам, че другите научиха някои неща за мен. От друга страна, осъзнах, че мога да използвам свободното си време конструктивно и да доставя радост на другите. Никога не съм поставял акцент върху доброволчеството, защото доброволчеството е част от живота ми. Активността ме кара да се чувствам добре.

Ще продължа доброволческата си работа и ще насърчавам другите да започнат да се занимават с доброволчество и да се присъединят към Програмата за награждаване на доброволци от третата възраст.