Пенка Петкова – България 🇧🇬

Казвам се Пенка Петкова. Завърших специалност Предучилищна и начална училищна педагогика в Русенския университет през 1966 г. През 2019 г. бях избрана за председател на Комисията по образование, социални дейности и здравеопазване към местния парламент на Общината. За мен е голяма чест и отговорност да съм представител на 21 клубове на пенсионерите, които образуват Съюза на пенсионерите. Аз съм ръководител на Клуб в град Сливо поле с 26 жени от различен етнически произход. Пенсионерите се стремят към опазване на културното наследство на родния край. Те умеят да пазят това, което с труд и мъдрост са постигнали, а аз усещам пулса на времето чрез тях. Голямо удоволствие ми доставя и работата като ръководител на фолклорната група, защото участваме във фестивали и се срещам с различни хора и култури. 

За Програмата за награждаване на доброволци от третата възраст научих от г-жа Веска Узунова, председател на Съюза на пенсионерите. Хареса ми идеята да се привличат повече хора от третата възраст към доброволчески дейности, които да ги приобщават към нашия Съюз и да им носят удовлетворение. Програмата ме мотивира да търся нови области и дейности на доброволчество, за да дам пример на много други пенсионери. Организирах обмяна на рецепти на ястия от различните етнически групи от Общината и изложба за местния фолклорен празник.  Раздавахме храни на възрастни и болни хора по време на Ковид. За Международния ден на пенсионера, 1 октомври, и за Коледа занесохме подаръци и храна от Община Сливо поле на всички членове на Съюза.  

Общината имаше нужда да залеси с тополи 20 декара заблатени места. Включих се в тази доброволна дейност заедно с още 200 възрастни, деца и родители. За мене беше голямо преживяване. Участвах в мобилизирането на стотици пенсионери за почистването на детски площадки в рамките на инициативата „Да почистим България за един ден“.  

Създадох Клуб Сръчни ръце като резултат от участието ми в делегация с кмета на нашата Община г-н Валентин Атанасов, която посети Университета за третата възраст в гр. Галац и Съюза на пенсионерите в гр. Браила, Румъния. 

Да, разбира се, че ще продължа с Програмата за награждаване на доброволци от третата възраст! Работата ми като доброволец в новите за мен области и дейности е много интересна и удовлетворяваща. Заедно непрекъснато научаваме нови неща, развиваме нравствени качества като толерантност, взаимопомощ, уважение, отстъпчивост, благодарност. Мисля, че даваме добър пример и на възрастните и на младите.