КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В
ПРОГРАМАТА

На тази страница прочетете „ИЗЧИСЛИТЕЛНО РЪКОВОДСТВО КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ПРОГРАМАТА ЗА НАГРАДИ ЗА ВЪЗРАСТНИ, ДА ЗАПОЧНЕТЕ С ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО И ДА ПОЛУЧИТЕ НАГРАДА“

Програмата е разработена в рамките на Еразъм+ проектПродължете да действате, постигайте целите, получете награда: поощряване на доброволчеството в зряла възраст“ (№ 2020-1-LT01-KA204-077966)(No. 2020-1-LT01-KA204-077966). Тя предлага възможност за възрастните хора да си поставят лични цели за учене и доброволческа дейност, както и да получат признание за своите усилия и постижения. Те могат да станат активни членове на своите местни общности, да се почувстват нужни, ценени и оценени на стари години.

Целта на това онлайн ръководство е да обясни на възрастните хора как да се включат в Програмата за награждаване на доброволци от третата възраст и да получат награда за постиженията си.

Програмата за награждаване на доброволци от третата възраст е съобразена с нуждите на хора на възраст 55+ (пенсионирани или полу-пенсионирани) да останат активни след пенсиониране и да им даде възможност да се включат в смислено обучение през целия живот и доброволчески дейности. Освен това, Програмата има за цел да ги мотивира да следват своите хобита и интереси, да останат здрави физически и психически и да участват в дейности на открито (образователни пътувания, екскурзии).

Да бъдат видими, чути, приети и оценени помага на хората да се чувстват добре. При пенсиониране човек може да загуби уважението, придобитото чрез целенасочената си дейност на работното място, но има и други източници на признание. Програмата за награждаване на доброволци от третата възраст има още за цел да помогне на всеки да намери нови цели в живота си след пенсионирането, да ги достигне и да получи награда, която да му донесе удовлетворение от вложените усилия и получените резултати.

Разработването на тази програма произтича от нуждата на хората от третата възраст да останат активни в благоприятната за тях градска и селска среда, да остаряват безопасно там, където искат да бъдат, да бъдат защитени, да продължат да се развиват лично и професионално, да бъдат включени и да са полезни за своите общности, като същевременно запазват своята личност, достойнство, здраве и благополучие.

Задължителни дейности: доброволчество и дейности за учене (личностно развитие).

Незадължителни дейности: занимания с физически дейности и образователен туризъм.

Всеки участник се записва в програмата индивидуално, въпреки че някои дейности, например, доброволческите, могат да включват работа в групи.

Програмата за награждаване на доброволци от третата възраст е предназначена да признае личните постижения на всеки човек, като се започне от момента на записване в програмата, без да се отчитат предишните му дейности.

Програмата се развива в три възходящи степени: бронзова, сребърна, златна. От всички участници се изисква да стартират от бронзовата степен. След завършване на една степен, човек може да премине към следващата. Прочетете повече за програмата и нейните изисквания: https://gogetaward.eu/bg/about-the-program-bg/  

 • Да помагам на другите
 • Да бъда полезен, необходим и ценен
 • Да споделям знания и опит
 • Да бъда активен
 • Да предавам опита си
 • Да се включа в общността на местните/националните/международните доброволци
 • Да защитавам каузата, в която вярвам
 • Да намеря нова цел в живота си
 • Да остана здрав, както физически, така и емоционално
 • Да срещна нови хора.

Не може да има еднозначен отговор. Причините могат да бъдат различни. За да се мотивирате, моля, прочетете историите на успеха и се запознайте с  опита на доброволците от 5 държави-партньори по проекта. Разказите са достъпни на английски и на 5 национални езика: български, дач (нидерландски), латвийски, литовски и словенски. Историите на успеха са представени в брошурата „Доброволчество в напреднала възраст. Защо не?“ която може да бъде изтеглена от уебсайта на проекта:

Можете да бъдете доброволец на местно, национално, регионално или международно ниво и в доста различни области: култура, изкуство, образование, спорт, здравеопазване, местно развитие, културно наследство, наука, устойчиво развитие, защита на животните, социално включване, хуманитарна работа, транспорт, околна среда и др. Можете да извършвате социална работа, разбира се, но можете да бъдете активни в най-различни области на живота, при условие че намерите подходяща приемна доброволческа организация, която се грижи за организираното доброволчество.

Можете да изберете сферата на доброволческа дейност според вашите интереси, хобита, да посрещнете нуждите на местната общност, да се включите в образователните/културни дейности на вашия град/регион и др.

Моля, посетете нашата Библиотека с полезна информация (Библиотека с полезна информация – gogetaward) на проекта, за да намерите идеи за доброволчество и организациите-домакини на доброволци в 5 държави-партньори по проекта: България, Латвия, Литва, Нидерландия и Словения. Библиотеката с ресурси е достъпна на английски и 5 национални езика.

Препоръчително е да изберете една доброволческа организация, но това не е задължително. Доброволческите дейности могат да включват вашето участие в различни области/организации.

За да се включите активно в Програмата е важно да си поставите индивидуални цели за всяка област на дейност: доброволчество, обучение, физическа активност и образователен туризъм.

Трябва да знаете каква е вашата цел и колко време може да отнеме, за да я постигнете. Целите не са дейности; целите са промяна, която бихте искали да направите. Целите ви помагат да измервате постиженията си и ви дават усещане за насока. Трябва да знаете какво води към дадена цел и какво ви разсейва и трябва да действате съответно. Преди да започнете да си поставяте цели, помислете какво искате да постигнете.

Важно е да обърнете внимание, че целите трябва да бъдат SMART (смарт). „SMART“ е акроним, който означава на английски език специфичен, измерим, постижим, реалистичен и навременен.Следователно SMART целта включва всички тези критерии, за да ви помогне да фокусирате усилията си и да увеличите шансовете за постигане на вашата цел.  (https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/smart-goal/ )

За да направите целта СПЕЦИФИЧНА, трябва да се вземат предвид петте въпроса:

 1. Кой: Кой участва в тази цел?
 2. Какво: Какво искам да постигна?
 3. Къде: Къде трябва да се постигне тази цел?
 4. Кога: Кога искам да постигна тази цел?
 5. Защо: Защо искам да постигна тази цел?

За да направите целта ИЗМЕРИМА, запитайте се:

 1. Колко/много?
 2. Как да разбера дали съм постигнал целта си?
 3. Какъв е моят индикатор за напредък?

За да направите целта ПОСТИЖИМА, запитайте се:

 1. Имам ли ресурсите и възможностите за постигане на целта? Ако не, какво пропускам?
 2. Правили ли са го други успешно преди?

За да направите целта РЕАЛИСТИЧНА, запитайте се:

 1. Реалистична и постижима ли е целта?
 2. Достижима ли е целта, предвид времето и ресурсите?
 3. Способни ли сте да се ангажирате с постигането на целта?

За да направите целта НАВРЕМЕННА, запитайте се:

 1. Целта ми има ли краен срок?
 2. До кога искате да постигнете целта си?

Пример за SMART цел:

❌„Да бъдеш доброволец за 3 месеца“ не е подходяща цел.“

✅„Да уча 3 възрастни ученици да рисуват в местната библиотека веднъж седмично в продължение на 3 месеца“ е подходяща цел.

Участието в Програмата е безплатно. Лицето, което иска да се включи трябва да се свърже с организация за неформално образование за възрастни. Участникът трябва да договори писмено/устно споразумение с организацията. Всеки участник получава подкрепа или лице в лице, или онлайн от ръководител/ ментор/треньор.

Постиженията на участниците се наблюдават и оценяват. Резултатите се измерват от Борда на преподавателите, които преглеждат Дневника на участниците и коментарите, предоставени от ръководителя. Можете да изтеглите Дневника на участника от уебсайта на проекта. Предлага се като Приложение 5 (Annex 5) към Програмата. След като резултатите бъдат измерени и оценени, участникът получава награда: бронзова, сребърна или златна.

Моля, свържете се с Центъра за обучение на хора от третата възраст към Русенския университет, която изпълнява Програмата за награждаване на доброволци за помощ и подкрепа (доц. д-р Емилия Великова, 0885635874, evelikova@uni-ruse.bg ).

Моля, прочетете впечатленията и опита на участниците в Програмата за награждаване на доброволци в 5 държави-партньори по проекта: България, Латвия, Литва, Нидерландия и Словения. 10-те видео и 10-те писмени разказа са достъпни на английски и 5 национални езика на уебсайта на проекта https://gogetaward.eu/bg/get-inspired-bg/ .

Пожелаваме Ви късмет в Програмата за награждаване на доброволци от третата възраст!

За да изтеглите електронното ръководство в PDF формат, моля, щракнете върху бутона по-долу: