Ивелина Гайрева – България 🇧🇬

Доброволчество на работното място

Аз съм Ивелина Гайрева, на 52 години от град Русе, България. Секретар съм на НЧ “СВ. Св. Кирил и Методий-1924 г.“ гр. Русе. Към нашето читалище съществуват няколко доброволчески групи: Група за изворен фолклор, Женска певческа група, Коледарска група и Пенсионерски клуб „Пей сърце“. Гордеем се с нашите самодейци и не пропускаме да популяризираме техните успехи навсякъде. Основна дейност на нашето читалище е да стимулира доброволчеството в областта на културата за приобщаване на населението към идеите за запазване на обичаите и традициите. Аз съм и активен член на местната общност.

Програмата за награждаване на доброволци от третата възраст ме провокира да потърся нови възможности за доброволчество на работното ми място. Преминах курс по нова медия и възможностите й за учене през целия живот.  По голяма част от нашите доброволци са възрастни хора. Аз започнах да обучавам някои доброволци в работа с компютър и интернет и помощ в библиотеката. За празниците Никулден и Коледа организирах музикална програма за радост на хората от третата възраст в нашата общност. Включихме се в кампанията по набиране средства за приюта на отец Иван от Нови хан.

Доброволчеството ни обединява и свързва. Помага ми да създам нови приятелства и контакти, повишава социалните ми умения, срещам се с хора със сходни интереси. Това е чудесен начин да трупам опит в ново поле на изява. С удоволствие ще продължа участието си в Програмата за награждаване на доброволци от третата възраст.