Глен Кендъл – Нидерланды 🇳🇱

Глен Кендъл живее в Амстердам и споделя мнението си за доброволчеството. Той казва, че има много ползи от доброволчеството. 

Доброволчеството е вътрешно мотивирано и самомотивирано. То трябва повече да се насърчава и да се обяснява на хората, че това преживяване нови радост. 

Идеята за доброволчество е отлична за общността и за хората поради взаимодействието – това е печеливша ситуация. 

Важно е приносът на доброволците често да се признава. Ако по някакъв начин тези, към които са насочени доброволческите дейности, признаят с прости думи „че наистина е добре това, което правиш“, то това е едно смислено признание на работата на доброволеца.